Se resultater

1998

5. juni kl. 15.00
GRUNDLOVSLØBET 1998 - FREDAG DEN 5. JUNI KL. 15.00
Politiets idrætsforening i Hjørring byder velkommen til det 13. GRUNDLOVSLØB. Vi vil som sædvanligt forsøge at gøre dagen så festlig som muligt. Sidste år deltog Ca. 2300 løbere, og vi håber på endnu flere løbere i år, så overskuddet kan blive endnu større.
Overskuddet bliver også i år uddelt på stævnepladsen umiddelbart efter løbet. Der er i de forløbne 12 år uddelt Ca. 340.000,- kr., så der er forventning om at vi kan passere 370.000,-kr., uddelt til ungdomsarbejde i Hjørring politikreds.
GRUNDLOVSLØBET er også kendetegnet ved, at det er et løb for alle, både dem, der vil løbe stærkt og dem, der vil tage den med ro, og det er en god anledning til at indgå hyggelige væddemåI med venner, naboer, arbejdskolleger, i skolen eller andre steder.
Politiets idrætsforening ønsker god fornøjelse med løb og træning.

SÅDAN ER GRUNDLOVSLØBET
Uanset om du vil løbe kort eller lang rute, går starten fra Sct. Olai Plads i Hjørring og begge ruter går langs Hjørrings gader. Vi sørger for god afspærring, men du skal alligevel tage dig i agt for den øvrige færdsel.
Løbets rute kan ses nederst på siden. Vi udsætter kilometer-mærker både under løbet og under fortræningen.

OMKLÆDNING TIL GRUNDLOVSLØBET
De deltagere, der ønsker det, kan klæde om på HJØRRING PRIVATE REALSKOLE, VENDIAVEJ 7 (Se kortet forneden). Her kan du også få et bad efter løbet.

PRÆMIER OG VÆSKE
Der er en speciel præmie til den hurtigste dame og herre på begge ruter. Desuden er der lodtrækningspræmier, som udtrækkes på startnummer Vindernumrene offentliggøres umiddelbart efter starten på søjlerne i afspærrede område i P-kælderen, hvor der er garderobe på eget ansvar.
Der er væskedepoter på ruten samt i målområdet. Væske og præmier er skænket af:


HVAD KOSTER DET AT DELTAGE
Vi har valgt at variere løbsgebyret så det bliver lidt billigere for de yngre og lidt dyrere for de ældre. Er du under 18 år på løbsdagen koster det kr. 30,- at deltage. Er du over 18 år på løbsdagen koster det 40,- kr. Beløbet dækker information, der tilsendes inden løbet, startnummer, diplom og omkostninger.
Man kan også tilmelde sig på løbsdagen, men så koster det kr. 50.- uanset alder.

TILMELDING
Tilmelding sker ved at indbetale startgebyret på vedlagte girokort. Yderligere girokort og brochurer kan rekvireres ved henvendelse til SparNordjylland, Vendsyssel Tidende eller på politigården i Hjørring.
Husk at udfylde girokortet nøjagtigt med navn, adresse, køn, alder, ønsket rute, forventet tid, og evt. sidste års løbsnummer. Løbsnummer kan afhentes på løbsdagen fra kI. 13.00 (den underjordiske parkeringsplads, Sct. Olai Plads).
Sidste frist for tilmelding er i år fredag den 15. maj 1998.
Ønsker man at tilmelde sig på selve løbsdagen, kan dette ske fra kl. 13.00, men vi henstiller, at man så vidt muligt tilmelder sig inden fristens udløb.

HOLDKONKURRENCER
Ligesom tidligere år uddeles 3 vandrepokaler ved GRUNDLOVSLØBET. Den ene er udsat af Det kriminalpræventive Råd og tilfalder den skole, der har flest deltagere i løbet. Den anden er udsat af Hjørring Handelsstandsforening og tilfalder den virksomhed, der har flest deltagere tilmeldt. Den sidste pokal er udsat af Hirtshals Sparekasse og tilfalder det største hold.
For at kunne deltage i konkurrencen om vandrepokalerne skal tilmelding til løbet finde sted senest fredag den 15. maj 1998, ligesom de særlige holdtilmeldingsblanketter skal benyttes. Du kan få oplysninger om konkurrencen ved henvendelse i telefontiden anført andetsteds. Er du tilmeldt et hold får du løbsnummer udleveret af holdets kontaktperson, der får løbsnumrene tilsendt.

RESULTATFORMIDLING
Diplom kan udleveres i parkeringskælderen umiddelbart efter du er kommet i mål. Resultaterne bringes i VENDSYSSEL TIDENDE dagen efter løbet. Avisen kan bestilles på stævnepladsen.
Resultatlisten kan også ses på Internettet på adressen: HTTP:WWW.SJ-COMPUTE.DK.

FORTRÆNING
Der arrangeres fortræning med opvarmning på Sct. Olai Plads 6 onsdage før løbet, nemlig den 29. april, den 6., 13., 20., 27. maj og den 3. juni. - hver gang kl. 18.30.
Efter opvarmningen er der mulighed for at prøve løbsruterne og der er væske efter fortræningen. Tidligere år er der mødt mellem 150 og 500 op til fortræning, så du er også velkommen. Hjørring Helsestudio står for opvarmningen.

TELEFON-TID
Yderligere oplysninger samt rekvirering af materiale kan ske ved henvendelse hverdage mellem kl. 08.00-15.00 på tlf. 98 92 11 44.

STJERNETIDER
Selv om GRUNDLOVSLØBET først og fremmest drejer sig om motion, er der sikkert mange, der sætter en ære i at opnå en god tid. Derfor har vi fastlagt såkaldte STJERNE-TIDER. De deltagere, der har gennemført løbet under STJERNETIDEN, vil som et synligt tegn på god fysisk form få stjernemarkering på deres diplom, og ved offentliggørelse i VT.

STJERNETIDER I MINUTTER

Lang rute:

Kort rute:

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

0-12 år

60

65

35

40

13-17 år

50

63

29

35

18-35 år

45

55

26

31

36-45 år

47

65

27

35

46-55 år

52

80

29

43

56 år og ældre

60

100

35

55ANSØGNING OM LEGAT
Overskuddet fra GRUNDLOVSLØBET uddeles som legater til ungdomsarbejde i Hjørring politikreds. Kravene for at komme i betragtning er enkle: Arbejde med unge under 18 år Hjørring politikreds.
Der skal ansøges skriftligt og i ansøgningen skal det nøje beskrives, hvortil legatet tænkes anvendt.

Ansøgningen indsendes til GRUNDLOVSLØBET/LEGATANSØGNING, POLITIGÅRDEN, 9800 HJØRRING, og skal være os i hænde senest den 15. maj 1998.
Ansøgningsfristen skal overholdes. Legatmodtagerne får direkte besked, og legatet overrækkes på Sct. Olai Plads på løbsdagen ca. kl. 16.30.


Vil du udskrive kortet,
så tryk her for anden version