Se resultater Se billeder
VEJLE-LØBET

Søndag den 17. maj kl 10.30
fra Vejle Stadion
Gør Vejle-Løbet til en udflugt, og en sund
oplevelse for dig selv og hele familien.

"Løb foråret i møde" er Vejle-Løbets motto, og under dette
motto byder vi dig og din familie velkommen til en pragtfuld
oplevelse i den smukke Nørreskov.
At deltage i Vejle-Løbet er en festlig, folkelig og fornøjelig
oplevelse. Vejle-Løbet blev født 1977, som et arrangement
forbindelse med Vejle bys 650 års jubilæum som købstad
og Vejle Idrætsforenings noget mere beskedne 70 års jubi-
læum.
Vejle-Løbet er kommet for at blive, og var i 1997 det 6.
største motionsløb vest for Storebælt. Ca. 3000 deltagere
sendes ud på de to ruter på henholdsvis 4,2 og 8,1 km.
Ruten går igennem Nørreskoven, hvor man i maj måned
kan nyde de nyudsprungne bøgetræer, samt små skovsøer

og en rislende bæk. Vejle Stadion danner rammen om Vej-
le-Løbet, hvor der er start og mål. Her har publikum rig
mulighed for at følge familie, venner og bekendte, både ved
start og når de spurter i mål. Under hele arrangementet vil
der være musikalsk underholdning (live), sponsoreret af
FESTIVEJLE.
Der vil blive afviklet et superløb "STIMOROLLØBET" (5 km.
på bane), sponsoreret af tyggegummifabrikken DANDY,
med deltagelse af den danske elite.
Der vil således blive en masse at opleve på Vejle Stadion
den 17. maj. Skulle madkurven blive for tung at slæbe på,
er der mulighed for at købe forplejning på stedet.
Værd at vide om Vejle-Løbet 1998

Søndag den 17. maj - 8,1 km kl. 10.30-4,2 km kl. 11.30


Start og opløb
På Vejle Stadion. Deltagerne sendes at sted i grupper på 500 deltagere.

Klasser og distancer
4,2 km + 8,1 km
Kun på 8,1 km har vi aldersinddeling og stjernetider.

Forplejning
Udskænkning af forfriskning på ruten foregår ved idræts-skolen efter Ca. 5 km samt på Vejle Stadion efter løbet.

Startnummer
Alle tilmeldte deltagere får automatisk tilsendt startnummer Ca. en uge før løbet.

Tidtagning
Tidsregistrering foregår ved hjælp at stregkode af SJ-compute I/S.

Diplomer
Alle, der gennemfører løbet, får tilsendt diplom med navn og tid samt resultatliste.

Holdkonkurrence
Pokal til tre største tilmeldte hold.

Præmier
Blandt alle, der tilmeldes VejIe-Løbet, bortloddes på bry-stnumre 100 T-Shirts fra Intersport - HC Sport Vejie.

Startgebyr
Voksne - startpenge kr. 40,-.
Børn til og med 12 år - startpenge kr. 25,-.
Startpenge indbetales på giro 4 30 29 15 eller I check sammen med tilmeldings-kupon, der sendes til Vejle-Løbet, Postboks 113, 7100 Vejle.

Tilmelding
Tilmelding skal være os i hænde absolut senest mandag den 20. april 1998.
Efteranmeldelse koster ekstra kr. 20,- for voksne og kr. 15,- for børn.

Forplejningstilbud
Som en festlig afslutning på Vejle-Løbet kan købes majs-boller med skinke samt øl eller sodavand for kun kr. 25,-. Kryds at på tilmeldingslisten og vedlæg beløbet sammen med startpenge.

Begynd træningen nu, men begynd fornuftigt!

Fællestræning hver lørdag kl. 14.00
fra Vejle Stadion. Fællesopvarmning med
skiftende instruktører- derefter løbetræning.

Husk sidste frist for tilmelding er den 20. april!

Man ved, at motion forfrisker tankerne,
øger velværet - og er en sikker slankekur


Program

Kl. 09.30

Underholding/Musik - LIVE

Kl. 10.00

STIMOROL-LØBET

Kl. 10.20

Opvarmning 8,1 km.

Kl. 10.30

Start af gruppe 1.

Kl. 10.33

Start af gruppe 2.

Kl. 10.36

Start af gruppe 3.

Kl. 10.40

Præmieoverrækkelse "STIMOROL-LØBET

Kl. 10.50

Underholding/Musik - LIVE

Kl. 11.20

Opvarmning 4,2 km.

Kl. 11.30

Start af gruppe 1.

Kl. 11.33

Start af gruppe 2.

Kl. 11.36

Start af gruppe 3.

Kl. 11.39

Start af gruppe 4.

Kl. 11.40

Underholding/Musik - LIVE

Arrangør:
Vejle Idrætsforening
og
VejleAmts Folkeblad