Agerbækløbet

By:

Stadion, Agerbæk

Dato:

15-06-00

Distancer:

6,2 Km 10,2 km

Aldersinddelinger:

Ja

Tilmeldingsgebyr:

Voksne 40 kr.
Børn 20 kr. ( u. 15 år )
Erik Juhl
Blåbærvej 3
6753 Agerbæk
75 19 65 40

Første start:

kl.19.00

Antal tilmeldte 1999:

Arrangør:

Byfestudvalget

Kontakt:

blaabearvej3@mail.tele.dk>
Erik Juhl75196540

Homepage: