Download Resulter
Bramming Motion og Lions Club Bramming byder alle velkommen til denne 2. udgave af BRAMMINGTOUREN

Løbet er igen i år arrangeret som et stjemeløb med Bramming som udgangspunkt. Det betyder at rytterne på 56 km. cykler en sløjfe, 112 km. cykler to sløjfer og med den lange rute på 160 km. skal rytterne ud på tre sløjfer inden opløbet i Bramming by. Da vi sidste år fik megen ros for en spændede og afvekslende rute, har vi igen i år sørget for, at deltagerne kommer igennem et både meget særpræget, kuperet og afvekslende landskab. Endvidere vil deltagerne, i så vid udstrækning det er os mulig, blive ført ad ruter, der er meget lidt trafikerede, og der skal ikke krydses store hovedveje. Der vil i år være en endnu bedre afmærkning på ruten og endnu flere hjælpere.

Velkommen til BRAMMINGTOUREN

Tilmelding
Vi håber ovennævnte allerede har fristet dig til deltagelse. Vi vil dog anbefale at du læser programmet godt igennem inden tilmelding. Tilmelding sker ved, at den vedlagte tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til os. Personen, der står Øverst på blanketten, modtager startnumrene for alle de der er påført denne. Betaling kan ske på vedlagte girokort, eller ved at vedlægge check sammen med tilmeldingsblanketten. Tilmelding er først gældende når arrangørerne har modtaget betalingen. Sidste tilmeldingsfrist er
TIRSDAG D.20.05. 97. Ved senere tilmelding betales der et tillægsgebyr på kr. 25,- dog ikke på den korte rute.

Yderligere oplysninger og bestilling af flere programmer kan ske til:

Arne Mortensen tlf. 75 17 27 09 eller Brian Nielsen tlf. 75 17 25 15

Inden start
Nogle dage før løbet, vil den der står Øverst på tilmeldingsblanketten få fremsendt startnumre og stregkode.

Hvor foregår det
Når startnumre fremsendes vil der blive vedlagt et bykort, der klart fortæller hvor omklædning, start m.v. finder sted.

Omklædning
Omklædning kan ske i Bramming Sportscenter Efter løbet er der også mulighed for et varmt bad i Centret. Vi skal blot bede dig om at tage dit tøj med dig ud i bilen, som kan parkeres ved Sportscenteret.

Starten
Starten foregår fra den store parkeringsplads bag Andelskassen i Skolegade.
Starten på 160 km ruten foregår med samlet start og master ud af byen kl. 9.00.
På samme sted og måde går starten til l 12 km ruten. Her lyder startskuddet kl. 10.00. 56 km ruten starter også her med samlet start kl. 11.30.
Der vil i startområdet være mulighed for at få drikkeflasker fyldt op med vand eller sportsdrik.
Vær fremme i god tid før start. Det indskærpes over for alle deltagerne at færdselsreglerne skal overholdes. Vi gør opmærksom på at det er et motionscykelløb du deltager i, så kør i højre vejside. Reparationer/ havarier og punkteringer klares i venstre vejside. Arrangørerne påtager sig ikke noget ansvar og kan ikke drages til ansvar over for uheld af hverken den ene eller anden karakter.

Under løbet
Når starten er gået, er der på alle ruter velforsynede depoter. Det betyder at der er et depot ude på ruten for hver sløjfe samt depotet i Bramming hver gang du skal ud på en ny sløjfe eller når i mål.
Hjemmevæmet vil sørge for at du bliver dirigeret sikkert gennem trafikken og bliver vist vej ad den rigtige rute.
Under løbet vil "redningskøretøjer" gennemkøre ruten for at opsamle evt. havarerede.
Hvis du forlader din cykel, bedes du venligst sætte dit start nummer fast på cyklen således at hjælperne kan tage den med til mål.

Pris
Vi håber du føler dig fristet til at deltage, prisen afskrækker ikke.
160 km. 150,- kr.
112 km. 100,- kr.
56 km. 50,- kr.
Vi vil som arrangør gøre alt for at du får en god oplevelse.

Depoterne
På 160 km ruten er de velforsynede depoter placeret efter 28 km., 48 km., 73 km., 104 km. og 128 km. samt ved mål.
På 112 km ruten er depoterne placeret efter 24 km., 56 km. og 79 km. samt ved mål.
På 56 km ruten er der en depot efter 24 km. samt ved mål.
l km. før hvert depot vil du blive orienteret via et afmærkningsskilt.
Depoterne er forsynet med væske i form af sportsdrik og vand samt frugt, chokolade, burgere m.m.
Depoterne er udstyret med telefoner, så der her er mulighed for at få fat i løbsledelsen, hvis der er behov.

Nummer & stregkode
Nogle dage før start får du startnummer og stregkode tilsendt. Stregkoden skal medbringes under løbet, da den skal afleveres ved tidtagnings kontrol stedet ved mål.

Følgebiler
Da flere af vejene er meget smalle samt den kendsgerning at vi ikke. har tilladelse til følgebiler på et motionscykelløb må disse ikke forefindes. Endvidere kan det være farlig for de Øvrige deltagere.

Målet
Når du kommer i mål, skal du straks aflevere din stregkode til tidtagningskontrollen, så din køretid kan blive registreret korrekt.
Du har herefter flere muligheder. Sammen med dine kammerater, er der i målområdet mulighed for at købe forfriskninger af forskellig art, samt mad passende til lejligheden.
Du kan også straks vende tilbage til Sportscentret for omklædning og bad for derefter at tage til målområdet og nyde synet af dine kammerater, når de kommer i mål.

Cyklens udstyr
Lovens krav til din cykel skal selvfølgelig overholdes - ringklokke, katøje og reflekser. Skulle lygteføring være nødvendig, er det dit eget ansvar.
Af hensyn til sikkerheden, Ønsker vi ikke at Thri-styr benyttes.

Hjelm
Vi vil på det kraftigste anbefale at alle benytter hjelm også på den korte distance. Det er hul i hovedet at køre uden hjelm.

Afmærkning
Anvisningspile og hjemmevæmet vil sørge for at du kommer sikkert og godt den rigtige vej rundt. l km. før hvert depot vil du blive gjort opmærksom på, at der er hvil forude.
Der vil være opstillet skilte med henholdsvis 30, 20, 10 og 5 km. til mål.

Præmier
Der vil på dit startnummer blive trukket lod om et hav af fine præmier af mange forskellige slags. Præmierne skal afhentes i målområdet på selve løbsdagen. Ikke afhentede præmier tilfalder arrangøren.

Diplomer
Et flot diplom med Brammingtour'ens logo vil blive udleveret til alle som fuldfører. Diplomet vil være påført dit navn, startnummer samt køretid. Dette sker på selve Iøbsdagen ved henvendelse ved informationsvognen.

Løbsledelse

Brammingtour'en arrangeres af Bramming Motion og Lions Club Bramming.
Såfremt du mangler information eller har spørgsmål vedrørende arrangementet kan henvendelse rettes til:

Arne Mortensen
Gabelsparken 32
6740 Bramming
75 17 27 09

eller
Brian Nielsen
Porsholtparken 1 a
6740 Bramming
tlf: 75 17 25 15

l alle tilfælde er telefonisk henvendelse bedst efter kl. 17.00

Aflysning
Skulle arrangementet af ekstraordinære omstændigheder blive aflyst, så som krig, naturkatastrofer, force majeure o. lign., forbeholder vi os ret til kun at refundere 50% af det indbetalte beløb.

Tilbagebetaling
Skulle du mod forventning blive forhindret i at deltage p.g.a. sygdom efter du har indbetalt startgebyret, refunderes hele beløbet såfremt vi modtager en lægeerklæring den 6. juni 1997. Dagen før løbet.
SJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk