Resulter
GRUNDLOVSLØBET 1997
- TORSDAG DEN 5. JUNI KL. 15.00


Politiets Idrætsforening i Hjørrinq byder velkommen til det 12. GRUNDLOVSLØB. Vi vil som sædvanligt forsøge at gøre dagen så festlig som muligt. Sidste år deltog ca. 2200 løbere, og vi håber på endnu flere løbere i år, så overskuddet kan blive endnu større. Overskuddet bliver også i år uddelt på stævnepladsen umiddelbart efter løbet. Der er i de forløbne 11 år uddelt ca. 310.000,- kr., så der er forventning om at vi kan passere 340.000,- kr., uddelt til ungdomsarbejde i Hjørring politikreds.

GRUNDLOVSLØBET er også kendetegnet ved, at det er et løb for alle, både dem, der vil løbe stærkt og dem, der vil tage den med ro, og det er en god anledning til at indgå hyggelige væddemål med venner, naboer, arbejdskolleger, i skolen eller andre steder.
Politiets Idrætsforening ønsker god fornøjelse med løb og træning.

SÅDAN ER GRUNDLOVSLØBET

Uanset om du vil løbe kort eller lang rute, går starten fra Sct. Olai Plads i Hjørring og begge ruter går langs Hjørrings gader. Vi sørger for god afspærring, men du skal alligevel tage dig i agt for den øvrige færdsel.

PRÆMIER OG VÆSKE

Der er en special præmie til den hurtigste dame og herre på begge ruter. Desuden er der lodtrækningspræmier, som udtrækkes på startnummer. Vindernumrene offentliggøres umiddelbart efter starten på søjlerne i afspærrede område i P-kælderen, hvor der er garderobe på eget ansvar.

Der er væskedepoter på ruten samt i målområdet. Væske og præmier er skænket af:

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE

Vi har valgt at variere løbsgebyret så det bliver lidt billigere for de yngre og lidt dyrere for de ældre. Er du under 18 år på løbsdagen koster det kr. 30,- at deltage. Er du over 18 år på løbsdagen koster det 40,- kr. Beløbet dækker information, der tilsendes inden løbet, startnummer, diplom og omkostninger.
Man kan også tilmelde sig på løbsdagen, men så koster det kr. 50,- uanset alder.

TILMELDING

Tilmelding sker ved at rekvirere brochure ved henvendelse til SparNordjylland, Vendsyssel Tidende eller på politigården i Hjørring.
Husk at udfylde giro-kortet nøjagtigt med navn, adresse, køn, alder, ønsket rute, forventet tid, og evt. sidste års løbsnummer. Løbsnummer kan afhentes på løbsdagen fra kl. 13.00 (den underjordiske parkeringsplads, Sct. Olai Plads). Sidste frist for tilmelding er i år torsdag den 15. maj 1997.
Ønsker man at tilmelde sig på selve løbsdagen, kan dette ske fra kl. 13.00, men vi henstiller, at man så vidt muligt tilmelder sig inden fristens udløb.

RESULTATFORMIDLING

Diplom kan udleveres i parkeringskælderen umiddelbart efter du er kommet i mål. Resultaterne bringes i VENDSYSSEL TIDENDE dagen efter løbet. Avisen kan bestilles på stævnepladsen.

FORTRAENING

Der arrangeres fortræning med opvarmning på Sct. Olai Plads 6 onsdage før løbet, nemlig den 23. og 30. april, den 7., 14., 21. og 28. maj - hver gang kl. 18.30.
Efter opvarmningen er der mulighed for at prøve løbsruterne og der er væske efter fortræningen.

Tidligere år er der mødt mellem 150 og 500 op til fortræning, så du er også velkommen.

TELEFON-TID

Yderligere oplysninger samt rekvirering af materiale kan ske ved henvendelse tirsdag og torsdag mellem kl. 11.00-12.00 på tlf. 98 92 11 44.

STJERNETIDER

Selv om GRUNDLOVSLØBET først og fremmest drejer sig om motion, er der sikkert mange, der sætter en ære i at opnå en god tid. Derfor har vi fastlagt såkaldte STJERNETIDER. De deltagere, der har gennemført løbet under STJERNETIDEN, vil som et synligt tegn på god fysisk form få stjernemarkering på deres diplom, og ved offentliggørelse i VT.

ANSØGNING OM LEGAT

Overskuddet fra GRUNDLOVSLØBET uddeles som legater til ungdomsarbejde i Hjørring politikreds. Kravene for at komme i betragtning er enkle: Arbejde med unge under 18 i Hjørring politikreds.

Der skal ansøges skriftligt og i ansøgningen skal det nøje beskrives, hvortil legatet tænkes anvendt.

Ansøgningen indsendes til GRUNDLOVSLØBETILEGATANSØGNING, POLITIGÅRDEN, 9800 HJØRRING, og skal være os i hænde senest den 15. maj 1997.
Ansøgningsfristen skal overholdes. Legatmodtagerne får direkte besked, og legatet overrækkes på Sct. Olai Plads på løbsdagen ca. kl. 16.30.SJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk