Sjælland Rundt 1997
Velkommen den 4.- 5. juli 1997

Så byder vi igen velkommen til Danmarks klassiske motionscykelløb Sjælland Rundt, der arrangeres for 18. gang 4. - 5. juli 1997 med start og mål på Køge Torv. Sjælland Rundt er et rigtigt motionsløb, hvor der ikke bliver taget eller opgivet nogen egentlig køretid for den enkelte deltager. Det er ikke konkurrence mod andre, men mod dig selv år efter år. I Sjælland Rundt er alle vindere, når løbet er gennemført. Sjælland Rundt samarbejder iøvrigt med de andre nordiske lande i »Skandinavialoppet«.
Denne brochure giver dig alle de nødvendige informationer, som du har brug for, inden du anmelder dig til en uforglemmelig oplevelse på de naturskønne sjællandske landeveje. HUSK ! Tidlig tilmelding giver tidlig start!
Alle der har tilmeldt sig senest 14. April 1997 vil få tilsendt brochuren "Råd & Tips" om Sjælland Rundt. Det er nu, du skal til at tænke på forberedelserne til Danmarks største og klassiske cykel-motionsløb.


Nyhed! - Valgfri starttid.

Nu kan du vælge at starte dit Sjælland Rundt tidligt eller sent. Første start finder som sædvanlig sted fra kl. 21.00, men nu tilbyder vi også at starte fra kl. 03.00 natten til lørdag, lige før solen står op. Startproceduren vil som sædvanlig være i grupper på 60 deltagere hvert tredie minut. Deltagere der Ønsker sen start, skal dog være opmærksom på, at vi lukker Køge Torv kl. 22.00 lørdag aften.
Husk at afkrydse den ønskede starttid på tilmeldingslisten.Tilmelding
Alle, der er født i 1983 eller tidligere, kan deltage. Tilmelding sker på tilmeldingslisten, der udfyldes med navn, fødselsdato samt evt. telefonnummer (brug venligst blokbogstaver). Ønsker flere at køre på samme hold skal tilmelding ske samtidigt på én eller flere tilmeldingslister, hvor navn, adresse, fødselsdata samt evt. telefonnummer oplyses på hver af de personer, der ønsker at deltage. ( Det er tilladt at fotokopiere tilmeldingslisten, hvis betaling sker samtidig).
Betaling sker på medsendte indbetalingskort - eller ved indsendelse af check på det samlede beløb.
Såfremt tilmelding ikke sker samtidig, kan vi ikke garantere start på samme hold. Ønskes firma/sponsornavn med i programmet, kan dette indsættes i tilmeldingen. Tilmelding er først gældende når startgebyret er modtaget.
HUSK! Tilmeldingliste skal indsendes!Tilmeldingsliste og evt. check sendes til:
Postboks 176

DK-4600 Køge
Startgebyr

Startgebyret er Kr. 560.00 pr. deltager, hvilket bl.a. er incl. forplejning ruten rundt, samt en medalje og et diplom.

Ved tilmelding efter den 12. maj og frem til den 3. juli er startgebyret kr. 660.00. Ved tilmelding den 3. juli samt på selve løbsdagen er startgebyret kr. 750.00.


Rute
Der startes fra Køge Torv i hold á 60 deltagere med 3 minutters interval. Første hold starter fredag, den 4. juli kl 21. 00
Turen køres over.- Strøby - St. Heddinge - Fakse - Præstø - Høvdingsgård -
Mern - Ørslev - Bårse - Mogenstrup - Næstved - Fuglebjerg - Sandved -
Tjæreby - Skelskør - Boeslunde - Korsør - Kr. Stillinge - Tissø - Svebølle -
Snertinge - Fåreveje - Tuse - Holbæk - Munkeholmbroen - Sonnerup -
Kr. Hvalsø - Osted - Viby - Ejby - Lellinge og med mål på Køge Torv.BEMÆRK: Målet på Køge Torv lukker kl. 22.00 lørdag den 5.juli


Hjelm
Det er påbudt alle deltagere at bruge cykelhjelm. Såvel åbne- de såkaldte bananhjelme - som lukkede hjelme accepteres.


Lygteføring
Færdselsloven skal overholdes. Lygteføringen skal være en kraftig lysende model - både foran og bagpå.
For trafiksikkerhedens skyld bør du starte med nye batterier (samt evt. et par reservebatterier).
Det skal tillige kraftigt indskærpes at cykelstier skal benyttes og at trafiklys skal respekteres.


Teknisk assistance og samaritterhjælp
På samtlige depoter er der - for egen regning - mulighed for teknisk assistance. Opstår der uheld undervejs, er der »flyvende assistancehold« mellem depoterne der samler op og kører frem til næste depot. Såfremt man på grund af uheld eller andet, ikke er i stand til at gennemføre, vil der fra alle depoter være gratis hjemtransport til Køge med bus. Der er samaritterhjælp på såvel rute som depoterne. På depoterne er der mulighed for massage.


Kontroller
Ruten rundt vil der være Kontroller, der viser vej, så fejlkøring undgås Ligeledes vil der være afmærkninger i vejkanten.


Omklædning og bad
Der er omklædnings- og bademuligheder både før og efter løbet.


Depoter
Der er 9 depoter på ruten, som er placeret således:
Fakse 43 km.
Mern 77 km.
Næstved 116 km.
Tjæreby 153 km.
Kr. Stillinge 185 km.
Svebølle 217 km.
Tuse 257 km.
Osted 296 km.
Køge Torv 319 km.


5-års nål
Alle der gennemfører Sjælland Rundt for 5. gang får en 5-års nål. Nålen kan afhentes i Rådhushallen, straks efter at løbet er gennemført.


10 og 15 års gave

Alle der gennemfører Sjælland Rundt for henholdsvis 10. og 15. gang erhverver sig en plakette. Denne kan afhentes i Rådhushallen straks efter at løbet er gennemført.


Indkvartering
Der henvises til vore annoncører i denne brochure. Endvidere henvises til:
Køge turistbureau, Vestergade l - DK-4600 Køge,
Tlf: +45-53 65 58 ØØ - Fax: +45-53 65 59 84Aflysning af Sjælland Rundt
Skulle arrangementet af ekstraordinære omstændigheder - såsom myndighedsforbud, force majeure o.l. - blive aflyst, forbeholder arrangørerne sig ret til kun at refundere 50 % af det indbetalte startgebyr


Afmelding
Skulle afmelding blive en realitet, kan dette lade sig gøre. Sker det før 12. maj 1997, refunderer vi 50 % af startgebyret. Efter den 12. maj 1997 er tilmeldingen bindende og det indbetalte startgebyr vil ikke blive refunderet.
afmelding er kun gyldig ved skriftlig henvendelse.


»Råd & Tips« brochure
Alle, der har tilmeldt sig senest 14. april 1997, vil få tilsendt brochuren »Råd & Tips«. Brochuren er en bekræftigelse på, at man er tilmeldt, samt tillige en brochure med masser af gode råd og oplysninger om starttid m.v.


Gode råd før start
Som arrangør af Sjælland Rundt, er vi interesseret i, at alle oplever mest muligt af de mange oplevelser, som et så langt motionsløb byder på. Derfor vil vi her videregive nogle praktiske råd, før træningen til årets højdepunkt indledes.
Forberedelserne til Sjælland Rundt starter lang tid før selve dagen, hvor løbet foregår. Både psykisk og fysisk er det en udfordring for den enkelte, at gennemføre en motionscykeltur over 319 km. En udfordring som overgår det meste indenfor motion i Danmark idag. En god grundkondition er det bedste startgrundlag. Denne lægges bedst i vintermånederne, hvor gå- og løbeture, samt anden form for motion er at anbefale.
Herefter bør man i de tidlige forårsmåneder så småt begynde på den egentlige cykeltræning. Start med små korte ture på ca. 20-25 km i et jævnt tempo 2-3 gange om ugen. l de kommende måneder Øges distancen for træningsturene, og du vil erfare, al tempoet Øges i takt med distancen. - Det klassiske spørgsmål fra alle der ikke tidligere har deltaget i
Sjælland Rundt er.-
- Hvor meget skal vi træne ?
Her kan vi erfaringsmæssigt fortælle, at det egentlig ikke er så svært, at træne sig op til at deltage i en sådan udfordring.
Det er selvfølgelig individuelt for den enkelte, men som et godt udgangspunkt kan vi anbefale ca 1500 km, før man stiller til start. Erfaringerne viser, at langt de fleste der må opgive undervejs, har mindre end 1000 km. træning bag sig indenfor de sidste måneder før startdagen.
Cyklen skal være i orden. Den skal fungere perfekt. Det er redskabet der skal transportere dig de 319 km. rundt på Sjælland.


Yderligere information
Samtlige deltagere vil medio juni få tilsendt program med alle relevante oplysninger, samt sortliste

Skulle der være yderligere spørgsmål, har kontoret for Sjælland Rundt åben på følgende tidspunkter:
Indtil l. april, mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00.


Efter l. april og frem fil løbsdagen, mandag til fredag kl. 9.00 - 16.00


Postboks 176
DK- 4600 Køge
Telefon: 53 66 22 40
Fax: 56 63 20 85BEMÆRK!
Triathlon-styr er ikke tilladt
i Sjælland Rundt i lighed
med de øvrige løb indenfor
Skandinavialoppet.Statistik 1996 Tilmeldte: 4014
Startende: 3616
Gennemførte: 3152
Udgået: 464
5-års deltagere: 239
10-års deltagere: 54
15-års deltagere: 14
Første deltager i mål: kl. 06:07
Sidste deltager i mål: kl. 22:30


SJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk