Download Resulter
STORÅ-CYKEL-LØBET 1997

Program
Mødested, parkering, omklædning, start/mål, bad m.v.: JDR's kaserne, Ringvejen, Holstebro.
Kl. 11.00 Kiosker og tilmelding åbner
Kl. 12.30 Velkomst, kåring af Årets Cyklist
Kl. 13.00 Start 122 km rød rute
Kl. 13.30 Start 70 km blå rute
Kl. 14.00 Start 40 km gul rute
Kl. 14.30 Start 20 km grøn rute.
Deltagere sendes af sted i startgrupper med max. 50 i hver - med 2 minutters startinterval. Mødetid: senest en halv time før start.

Tilmelding
Tilmelding senest 18. august til Storåløbet, Postbox 1285, 7500 Holstebro eller til et af Dagbladets kontorer i Holstebro, Struer, Vinderup eller Aulum.

Tilmelding er først accepteret, når betaling har fundet sted.
Deltagere, der ønsker at komme i samme startgruppe (max. 50 personer pr. startgruppe) SKAL tilmeldes samlet og anføre ønsket ved tilmelding.

Børn i stolen
Evt. børn, der er med som passagerer, kan naturligvis også deltage i Storå-Cykel-Løbet. Husk ved tilmelding af markere med »P« for »passager«.

Løbs gebyr
Deltagergebyr er:
122 km:16 år 55 kr.
Øvrige: 75 kr.
70, 40 og 20 km:0-8 år: gratis.
9-16 år: 30 kr.
Øv: 50 kr.

Efter 18. august forhøjes alle gebyrer med 20 kr.

Eftertilmelding
Tilmelding kan ske på løbsdagen indtil en halv time før start
mod betaling af ekstra gebyr på 20 kr.

Ændringer
Ændring af distance eller navn kan foretages indtil en halv time før start. Gebyr: 10 kr.

Betaling
Betaling kan ske kontant ved tilmelding hos -Dagbladets kontorer. Ved forsendelse anvendes check. Betaling pr. giro kan ske til giro 1487140, Storåløbet, 7500 Holstebro. Girokort kan fås hos Dagbladet, tlf. 9912 8300.

Løbsnumre og information
Løbsnumre og information tilsendes alle rettidigt tilmeldte.

Stregkode
Løbsnummeret, der skal bæres på brystet, er forsynet med en stregkode. Stregkoden skal afleveres til målpersonalet. Din tid registreres, når stregkoden aflæses.

Diplom
Diplom udskrives og udleveres i målmrådet.

Resultater
Resultater bringes i Dagbladet dagen efter Storåløbet. Udenbys deltagere kan få avisen gratis tilsendt ved at aflevere navn og adresse i løbssekretariatet.

Depoter og forfriskninger
Undervejs på ruterne og i mål udskænkes vand og saft. Depoternes placering fremgår af rutekortene. Mad-depotet på rød rute (122 km) og blå rute (70 km) er placeret efter 42 km. Maden består af Schulstadboller med pålæg, Chiquita-bananer og chokolade.
Der kan også provianteres ved start.

Samaritter
Røde Kors samaritterne er klar med assistance, hvis du får brug for det.

Rutemarkering
Ruterne er marker med farvede skilte 122 km - rød rute. 70 k blå rute. 40 km - gul rute. 20 km - grøn rute Ruten er bemande personel fra Holstebro Cykle Club og Politi hjemmeværnet.

Køreinstruks
Storå-Cykel-Løbet er et cykel-motionsløb. Det indebærer, at deltagerne skal overholde almindelige færdsel ler.
Hvor der er cykelsti benyttes denne.
Cykelhjelm er påbudt på 122 km (rød rute) og 70 km (blå rute). I øvrigt anbefales det at bruge cykelhjelm.
Cykler med tri-styr må ikke benyttes.
Max.tid er 6 timer.

Opsamling
Arrangørerne kører ruterne igennem og samler evt. havarerede/udgåede deltager opSJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk