Download Resulter

Indbydelse til
Vardes motionsløb
Telefonnøgle-løbet
TelefonNøgle Løbet

Datostart:Torsdag den 8. maj 1997 kl. 10.30

Distance:8,0 og 4,5 km

Tilmelding:Telefonnøgle-løbet, Ternevej 7, 6851 Janderup Vestj.,
Giro 147-3689 eller Ege-Sport, Vestergade 7, Varde

Tilmeldingsfrist.30. april 1997 (husk at opgive alder og rute)

Startgebyr.u/15 år: kr. 20,-
o/l5 år: kr. 40,-
(Ved tilmelding på løbsdagen tillægges kr. 15,-)
Ved hold over 10 personer, er prisen kr. 30,- og 15,-
(Ingen tilmelding af hold på løbsdagen)

Startnr.:Udleveres ved start fra kl. 09.00

Start & mål:Plænen foran Varde Gymnasium Navn

Omklædning,bad & pakning:

Varde Gymnasium

Tidsskema:09.45 Stævnespeakeren byder velkommen
10.15 Fælles opvarmning
10.30 Start 80 km
10.35 Start 4,5 km
12.00 Præmieoverrækkeise og lodtrækningspræmier

Hjælpefunktioner.-ASF - Dansk Folkehjæip
Poilitihjemmeværnet
Direkte linie til Falck i Varde

Diplomer.Udleveres efter præmieoverrækkeisen eller
afhentes hos Ege-Sport, Vestergade 7, Varde

Gruppeinddeling:0-15 år, 16-34 år, 35-45 år, 46 år og opefter

Forfriskning:Tuborg serverer gratis forfriskninger efter løbet.
Is, øl, sodavand, slik og pølser kan købes på pladsen.

Værdigenstande:Kan afleveres i Informationen ved Start og mål

Præmier.-Præmier til de 3 hurtigste damer og herrer på både 8,0 og 4,5 km + alle gruppevindere Lodtrækningspræmier på forudtilmeldte løbsnumre Forfriskning til største hold.

Nærmere oplysninger.Mathias Dreyer tlf. 75 25 84 31
Niels Jørn Kristensen tlf. 75 26 96 19
SJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk