Tøse-runden 1997
Velkommen den 31. Maj 1997

Så byder vi igen velkommen til Tøse-Runden - Danmarks eneste og klassiske cykelmotionsløb kun for kvinder. Løbet havde premiere i 1991 og i de seks første år har mere end 25400 pragtfulde tøser deltaget i arrangementet.

Tøse-Runden er et rigtigt motionsløb. Der bliver ikke taget - eller opgivet - nogen egentlig køretid for den enkelte deltager. Det er ikke konkurrence mod andre, men derimod konkurrence mod dig selv år efter år. I Tøse-Runden er alle vindere, når løbet er gennemført. Tøse-Runden samarbejder med de øvrige nordiske lande i Scandinavian Lady Tours. Denne brochure giver dig alle informationer, inden du anmelder dig til en uforglemmelig oplevelse på de naturskønne stevnske landeveje.
Husk! Tidlig tilmelding giver tidlig start!

Hvis du ønsker at starte sent, så oplys dette ved tilmeldingen. Alle der har tilmeldt sig senest 14. april vil få tilsendt brochuren »Råd & Tips« om Tøse-Runden. Det er nu, du skal til at tænke på forberedelserne til Danmarks eneste og klassiske cykel-motionsløb for kvinder.


Nyhed! NY rute.

Vi glæder os til, at kunne byde Jer velkommen til en ny rute fra Køge til Fakse, hvor der venter nye oplevelser på turen igennem Vallø Slot - Endeslev - Vråby - Jomfruens Ege til Fakse. Glæd Jer til de nye udfordringer i den smukke stevnske natur over 110 km.


Tilmelding
Alle kvinder, der er født i 1983 eller tidligere, kan deltage. Tilmelding sker på tilmeldingslisten, der udfyldes med navn, fødselsdato samt evt. telefonnummer (brug venligst blokbogstaver).
Ønsker flere at køre på samme hold skal tilmelding ske samtidigt på én eller flere tilmeldingslister, hvor navn, adresse, fødselsdata samt evt. telefonnummer oplyses på hver af de personer, der Ønsker at deltage. ( Det er tilladt at fotokopiere tilmeldingslisten, hvis betaling sker samtidig). Betaling sker på med sendte indbetalingskort - eller ved indsendelse af check på det samlede beløb. Såfremt tilmelding ikke sker samtidig, kan vi ikke garantere start på samme hold. Ønskes firma/sponsornavn med i programmet, kan dette indsættes i tilmeldingen. Tilmelding er først gældende når startgebyret er modtaget.
HUSK! TILMELDINGSLISTE SKAL INDSENDES.


Tilmeldingsliste og evt. check sendes til:


Tøse-runden

Postboks 176

DK-4600 Køge


Startgebyr

Startgebyret er kr. 235.00 pr. deltager incl. forplejning ruten rundt, samt medalje og diplom til alle der gennemfører inden 10 timer fra eget starttidspunkt. Ved tilmelding efter 14. april og frem til løbsdagen er startgebyret kr. 300.00.


Rute
Der startes fra Køge Havn i hold a 60 deltagere med 3 minutters interval. Første hold starter lørdag, den 31. maj kl. 07.00 . Turen går herefter igennem Vallø Slot, Endeslev, Vråby, Jomfruens Ege, Fakse, Vindbyholt, Feddet, Fakse Ladeplads, Vemmetofte, Lille Torøje, Store Torøje, Højstrup, Rødvig, Højerup, Sigerslev, Holtug, Magleby, Strøby Ladeplads, Strøby Egede og med mål på Køge Havn.



Hjelm
Det er påbudt alle deltagere at bruge cykelhjelm. Såvel de åbne såkaldte »Bananhjelme« som de lukkede hjelme accepteres.



Depoter
Der er 5 depoter på ruten, som er placeret således:
Fakse (29 km)
Vemmetofte (51 km)
Rødvig (73 km)
Strøby Ladeplads (98 km)
Køge Havn (110 km)


Rutekontrol
Ved alle strategiske steder på ruten, vil der være kontroller, som viser vej, så fejlkøring undgås. Ligeledes vil der være skilteafmærkninger i vejkanten langs hele ruten.


Omklædning og bad
Der er omklædnings- og bademuligheder både før og efter løbet.


Teknisk assistance og samaritterhjælp
På ruten er der "flyvende assistancehold" som vil være behjælpelig ved uheld. På samtlige depoter er der mulighed for teknisk assistance - for egen regning. Såfremt man på grund af uheld ikke er i stand til at gennemføre, vil der fra samtlige depoter være gratis hjem transport til Køge. Der er ligeledes samaritterhjælp på såvel rute som depoterne.


Indkvartering
Der henvises til Køge Turistbureau, der vil være behjælpelig med indkvartering. Køge Turistbureau, Vestergade l, DK- 4600 Køge, Tlf: 53 65 58 00, Fax: 53 65 59 84


Afmelding
Skulle afmelding blive en realitet, kan dette lade sig gøre. Sker det før 14. april 1997, refunderer vi 50 % af startgebyret. Efter den 14. april 1997 er tilmeldingen bindende og indbetalt startgebyr vil ikke blive refunderet. Afmelding er kun gyldig ved skriftlig henvendelse.


Aflysning af Tøse-Runden
Skulle Tøse-Runden af ekstraordinære årsager - såsom myndighedsforbud, force majeure o.l. - blive aflyst, forbeholder arrangørerne sig ret til kun at refundere 50 % af det indbetalte startgebyr.


Gode råd før start
Som arrangør af Tøse-Runden er vi interesseret i, at alle oplever mest muligt af de mange positive ting ved et motionsløb. Derfor vil vi videregive nogle ganske almene praktiske råd, før træningen til årets motionsløb indledes.
Forberedelserne til Tøse-Runden starter lang tid før selve dagen, hvor løbet foregår. Både psykisk og fysisk er det en udfordring for den enkelte, at gennemføre en motionscykeltur på Il 0 km.


En god grundkondition er det bedste startgrundlag. Denne lægges bedst i vintermånederne, hvor gå og løbeture, samt anden form for motion er at anbefale. Herefter bør man i de tidlige forårsmåneder så småt begynde den egentlige cykeltræning. Start med små korte ture på 10- 15 km. i et jævnt tempo 2-3 gange om ugen. l de kommende måneder øges distancen til 20-40 km. Hertil kommer, at man i de sidste uger kører distancer på 50-60 km. for at vænne sig til at sidde på cyklen over længere tid.

Det klassiske spørgsmål fra mange, der ikke tidligere har deltaget i etmotionsløb, er:
Hvor meget skal vi træne?
Vi kan erfaringsmæssigt oplyse, at det egentlig ikke er så svært, at træne sig op til at deltage i en sådan udfordring. Det er selvfølgelig individuelt for den enkelte, men som et godt udgangspunkt kan vi anbefale ca. 500-600 km. før man stiller til start.

Cyklen skal naturligvis også være i orden. Den skal fungere perfekt. Det er redskabet der skal transportere dig de l l 0 km. rundt på de naturskønne stevnske landeveje.
Ærgelsen over cyklen svigter, og udfordringen tabt på gulvet, vil være bittert i bestræbelserne på at gennemføre Tøse-Runden.



Yderligere information
Samtlige deltagere vil medio maj få tilsendt program med alle relevante oplysninger, samt startliste. Skulle der være yderligere spørgsmål, har kontoret for Tøse-Runden åben på følgende tidspunkter: Indtil l. april, mandag til fredag, kl. 9-13.00. Fra l. april og frem til løbsdagen, mandag til fredag kl. 9-16.00. På selve løbsdagen er der vagt på telefonen.


Ring eller skriv til.
Postboks 176 * DK-4600 Køge
Tlf. 53 66 22 40 * Fax: 56 63 20 85

Statistik 1996

Tilmeldte : 6947
Startende : 5908
Gennemført : 5748
Udgået : 160
5-års deltagere: 562
Første deltager i mål : kl. 10:30
Sidste deltager i mål : kl. 20:52


SJ-compute I/S, Lærkehøjen 17, 6731 Tjæreborg.
Tlf. 75 17 55 77, e-mail sj@sj-compute.dk
Homepage: http://www.sj-compute.dk